Ecopolis 2018 – Just Transition
25 november 2018 d3z44ksh3lladmin

Het kan lukken: de omslag maken naar een samenleving die de grenzen van de planeet respecteert en iedereen ontplooiingskansen biedt. Maar eenvoudig is het niet. Hoe kunnen we een rechtvaardige transitie realiseren in de huidige context van toenemende polarisatie en ongelijkheid? Kunnen we de sociale rechtvaardigheid versterken terwijl we werk maken van ecologische duurzaamheid?

Dat is de uitdaging waar een rechtvaardige transitie –Just Transition – voor staat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in een super diverse samenleving gelijke toegang heeft tot een waardige job, betaalbare en duurzame huisvesting, voedsel en energie?

Ecopolis is het jaarlijks rendez-vous voor wie bezig is met een duurzame toekomst. Deze vierde editie brengt opnieuw stemmen bijeen uit academische en artistieke wereld, middenveld en bedrijfsleven. Met aandacht voor verhalen uit de praktijk, de kunsten én academisch onderzoek, wil Ecopolis verbinden over al deze sectoren heen, vanuit gelijkwaardigheid en via open dialoog.

 

LECTURE PERFORMANCE | Monoloog voor een consument

Parallel aan de lopende klimaatzaak die de Nederlandse ngo Milieudefensie onlangs tegen Shell aanspande, ontwikkelen Anoek Nuyens en Rebekka de Witeen serie pre-enactments waarin prangende kwesties en ethische dilemma’s aan de orde komen. Want wie is er nu eigenlijk precies verantwoordelijk voor klimaatverandering. Is dat Shell? Of hun consumenten?

Bericht via: Kaaitheater.be