DE STEM VAN SHELL

Op 4 april 2018 klaagde Milieudefensie Shell aan voor gevaarlijke klimaatverandering. Milieudefensie eist van Shell dat ze stopt met het vervuilen van het klimaat en op korte termijn geen broeikasgassen meer zal uitstoten.

Wat wordt het verweer van Shell? Op basis van speeches, mediaoptredens en de recente aandeelhoudersvergadering schreven wij een mogelijk pleidooi voor Shell.

De Stem van Shell is gebaseerd op speeches, interviews en mediaoptredens van Shell van de afgelopen decennia. We hebben de vrijheid genomen sommige passages te dramatiseren, maar inhoudelijk zijn ze altijd terug te voeren op uitspraken van Shell.

Er is een aantal CEO’s die we speciaal willen bedanken voor hun tekstbijdragen: Ben van Beurden (huidige CEO), Jeroen van der Veer, Cor Herkströter en Sir Mark Moody-Stuart.

Scène uit De Stem van Shell:

Zal ik het maar gewoon zeggen? Wat u denkt. En waarschijnlijk vindt van mij? U vindt mij een klootzak. Een geldwolf. Een bedreiging voor uw bestaan. Voor dat van uw kinderen en uw toekomstige kleinkinderen.

Voordat u hier binnenkwam en op de tribune ging zitten had u waarschijnlijk al besloten.

Toen u op de flyer zag staan dat de CEO van Shell hier zou komen spreken. Wat u van mij zouden vinden. Wat u na afloop tegen de mensen met wie u hier bent, zal gaan zeggen. Dat heeft u waarschijnlijk al van tevoren besloten.

Niet dat jullie exact weten op welke manier wij inzetten op innovatie en alternatieve vormen van energie opwekken. Of hoe wij balanceren op het dunne koord van duurzaam ondernemen en het voorzien in uw steeds maar toenemende vraag naar energie.

Ik neem aan dat niet iedereen hier het laatste Sky-rapport heeft gelezen? Of er zelfs maar van gehoord heeft? Dat doet er ook niet toe.

Wat ik eigenlijk alleen maar wil zeggen, is dat ik het best begrijp. Dat jullie vinden dat Shell de klootzak is waar je tijdens het kerstdiner op kunt afgeven.

En houdt u zich vooral voor mij niet in. Ik kan er tegen. En het is voor u toch ook prettig dat terwijl de gebraden kip nog in uw gasoven staat te pruttelen, die u de dag ervoor speciaal bent gaan halen bij een biologische boerderij, wel met de auto natuurlijk, want hoe kom je anders bij die boer in Lutjebroek of Kleingastel of Achter-den-dam

Dat u dan, beleefd knabbelend op een kaascracker met notenpasta, converserend met uw broer over de toestanden in de wereld en natuurlijk ook over zijn nieuwe auto waar hij die dag mee uit het zuiden van het land naar u toe is gereden. Dan is het toch prettig, om te weten wie er nu eigenlijk de echte klootzak is.

Want het hebben van een zondebok lucht op. Door het hebben van een zondebok, hoeft u niet na te denken over uw eigen keuzes, maar kunt uw eventuele zonden op mij afschuiven

Misschien wel leuk om te weten, in dat verband, dat mijn salaris onlangs met 61% omhoog is gegaan. 8,3 miljoen verdien ik nu per jaar. Dat is 23 000 euro per dag. Zondag meegerekend. Maar dan ben ik meestal vrij en kook ik voor de kinderen. Dat kunt u deze kerst uw tafelgenoten wellicht als smakelijke anekdote vertellen. Het zal de sfeer er in ieder geval niet slechter op maken. Want het hebben van een zondebok verbroedert.

Dus ik wil het best doen. De klootzak spelen. Alleen wat ik me afvraag… Wat gaat het ons nou echt opleveren?

Gaan we door mij een klootzak te vinden minder vlees eten?

Minder vliegen? Minder tanken?

Gaan we door mij een klootzak te vinden of voor de rechter te slepen zelfs de klimaatcrisis oplossen?

(….)

“Ik moedig mijn werknemers altijd aan om niet op kantoor te blijven zitten, maar naar buiten te gaan en te luisteren naar wat de samenleving wil. Ik vind het heel belangrijk de dialoog op te zoeken. Om samen na te denken over een oplossing.

Maar tegelijkertijd rijst de vraag: Wàt heeft de samenleving ons op dit moment eigenlijk te vertellen?

Ik heb vooral het idee dat de Westerse mens alles tegelijk wil.
De Westerse mens wil en…en. En…en. En…en.

En omdat ze er zelf niet uitkomen, zijn ze geneigd om anderen aan te spreken in het realiseren van die verlangens, ook als ze botsen of tegenstrijdig zijn.
En die anderen zijn dan op dit moment vooral bedrijven.
Zij zijn de klootzakken die zich moeten schamen
Die zich moeten gedragen
En niet zo moeten graaien”


Meer weten over de speeches en interviews van Shell waar wij deze tekst op baseerden?

Check voor de meest recente toespraken en mediaoptredens van Ben van Beurden: shell.com.

Of luister naar Jeroen van der Veer bij Kijken in de Ziel.

Bij Pauw en Witteman legt Van der Veer zijn theorie uit over de gebroken driehoek.

Sir Mark Moody-Stuart heeft een interessante bijdrage in de documentaire The Corporation.

Ook raden wij aan om op decorrespondent.nl de verschillende artikelen te lezen die klimaatjournalist Jelmer Mommers schreef over Shell.

Nog niet genoeg? Check hier de klimaatfilm die Shell in 1991 uitbracht en een belangrijke rol in de rechtszaak speelt.